Kerncijfers

De JF Group streeft naar een continue en gematigde groei van de omzet in de core business. Deze groei kan zowel autonoom als door overnames plaatsvinden. We streven er tevens naar onze omzet te verdelen over verschillende markten. Deze strategie stelt ons in staat de continuïteit van onze onderneming zo goed mogelijk te waarborgen.

Winstgevendheid
Van huis uit zijn wij een familiebedrijf. Daarom zijn wij terughoudend met het verstrekken van gedetailleerde financiële gegevens. Vermeldenswaardig is dat de JF Group sinds 1985 aaneengesloten winstgevend is geweest. Alle overnames zijn dan ook steeds volledig uit eigen middelen gefinancierd.

Medewerkers
Bij de JF Group zijn circa 200 (180 FTE) medewerkers betrokken.

Energieverbruik
De JF Group streeft naar voortdurende vermindering van het energieverbruik.

Deze energiebesparing realiseren wij op de volgende wijze:

  • Huisvesting:
    Alle bedrijfsonderdelen zijn gevestigd in moderne bedrijfspanden die voldoen aan hoge energieprestatienormen. De laatste stap hierin was de verhuizing van Janssen-Fritsen België in 2015.
  • Wagenpark:
    Al sedert 2009 moeten alle personen- en bestelwagens van de JF Group voldoen aan de hoogste energienormen die in het betreffende land gelden.
  • Dicht bij de klant:
    JF Group wil haar klanten van dichtbij bedienen. Servicemonteurs, verkoopadviseurs en dealers moeten daarom waar mogelijk gevestigd zijn in de directe omgeving van klanten en gebruikers. De verbetering hiervan is een doorlopend proces.